Thơi hạn bảo hiểm

Khái niệm về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có lẽ đã không còn quá xa lạ đối với nhiều người. Tuy nhiên, khi bạn chuẩn bị sở hữu cho mình một hợp đồng bảo hiểm, bạn cần tìm hiểu kỹ và đọc rõ các điều khoản của hợp đồng, đặc biệt là thời hạn bảo hiểm. Vậy, khái niệm về thời hạn bảo hiểm là gì? Những lưu ý về thời hạn khi ký hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ?

Thời hạn bảo hiểm là gì?

Thời hạn bảo hiểm và thời hạn đóng phí là hai khái niệm mà khách hàng dễ nhầm lẫn. Luật Kinh doanh bảo hiểm không giới hạn về thời hạn đóng phí, thời hạn bảo hiểm của hợp đồng.

Thời hạn hợp đồng là khoảng thời gian khách hàng được bảo hiểm theo hợp đồng đã ký kết.

Thời hạn đóng phí là khoảng thời gian khách hàng cần đóng phí để được bảo hiểm và tuỳ thuộc vào điều khoản của hợp đồng theo thiết kế sản phẩm. Trong đó, thời hạn đóng phí tối đa có thể bằng với thời hạn của hợp đồng bảo hiểm.

Tại sao cần quan tâm đến thời hạn bảo hiểm?

Khi tham gia sản phẩm bảo hiểm, đa số khách hàng thường chỉ quan tâm tới quyền lợi mà chưa tìm hiểu kỹ những điều khoản, điều kiện được trình bày trong hợp đồng bảo hiểm. Trong khi đó những điều khoản này sẽ quyết định việc người tham gia có được nhận quyền lợi hay không khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Thời hạn bảo hiểm là một trong những yếu tố quan trọng mà khách hàng cần phải quan tâm vì điều đó sẽ tùy thuộc vào thời hạn đóng phí theo nhu cầu và kỳ vọng của mỗi khách hàng và quyết định thời hạn khách hàng được bảo vệ.

Thời hạn bảo hiểm là Thời hạn hợp đồng, là khoảng thời gian khách hàng được bảo hiểm, thông thường là đến khi khách hàng đạt 75 hoặc 100 tuổi, tùy theo quy định của sản phẩm. Thời hạn đóng phí tối đa bằng Thời hạn bảo hiểm.

Thời hạn đóng phí có cố định bằng Thời hạn bảo hiểm không?

Thời hạn đóng phí bắt buộc là 3 hoặc 4 năm đầu tùy theo quy định của sản phẩm, nếu khách hàng không đóng phí đúng hạn, hợp đồng sẽ mất hiệu lực và quyền lợi bảo hiểm sẽ không còn.

Sau thời gian đóng phí bắt buộc, bên mua bảo hiểm có thể đóng linh hoạt tùy theo tình hình chính, nhu cầu tích lũy và bảo vệ của mình. Việc đóng phí thực tế sẽ ảnh hưởng đến giá trị tích lũy (giá trị hoàn lại) của hợp đồng. Nếu khách hàng không đóng phí hoặc rút tiền từ hợp đồng dẫn đến giá trị hoàn lại không đủ để khấu trừ khoản khấu trừ hàng tháng, hợp đồng sẽ mất hiệu lực và quyền lợi bảo hiểm không còn, nghĩa là khách hàng sẽ không còn được bảo vệ.

Thời hạn đóng phí sẽ tuỳ thuộc vào nhu cầu và kỳ vọng của mỗi khách hàng. Thời hạn đóng phí 10 -15 năm thường được nói đến, đó là thời hạn đóng phí thông thường để đạt được giá trị tích lũy tốt nhất.

Hãy liên hệ với đội ngũ Tư vấn Tài chính của Sun Life để được tư vấn chi tiết về các gói sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phù hợp cho bản thân và gia đình nhé!