Tin tức - Sự kiện

15/12/2022

Sun Life triển khai phiếu thu điện tử

Với định hướng chuyển đổi số góp phần nâng cao tính tiện lợi, nhanh chóng cho Khách hàng, từ ngày 06/10/2022 Sun Life đã phát triển hoàn chỉnh tính năng xác nhận thu phí điện tử thay thế cho phiếu thu giấy.

Phiếu thu điện tử

Khách hàng ngay sau khi nộp phí bảo hiểm bằng tiền mặt cho nhân viên Tư vấn Tài chính sẽ nhận được tin nhắn cung cấp mã giao dịch được phát sinh, khi giao dịch nộp phí hoàn tất về Sun Life, hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận nộp tiền thành công kèm đường dẫn tra cứu phiếu thu điện tử đến Khách hàng.

Với sự thay đổi này, Khách hàng không phải lưu giữ nhiều chứng từ bằng giấy, quy trình tự động chặt chẽ tăng mức độ an toàn và hỗ trợ Khách hàng dễ dàng trong việc tra cứu thông tin nộp tiền mọi lúc mọi nơi.