Sun Life vinh dự đạt giải thưởng “Excellence for Employee Wellness”

15/12/2022
Sun Life Việt Nam - Excellence for Employee Wellness 2022

Sau 6 tháng lựa chọn với các vòng thi khác nhau, Viet Nam HR Awards đã trao tặng Sun Life danh hiệu “Excellence for Employee Wellness”

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân viên của Sun Life trong năm 2022. Đây là động lực to lớn để các tia sáng tiếp tục thực hiện mục đích giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và sống khỏe mạnh hơn.

Hãy chúc mừng và lan tỏa thông tin tuyệt vời này nhé!