Tin tức - Sự kiện

29/11/2023

Thông báo thay đổi hình thức gửi thông báo liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm

Sun Life Việt Nam (SLVN) chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng lựa chọn và đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Với mong muốn bảo vệ môi trường xanh, giảm việc tiêu thụ giấy và hóa chất mực in, kể từ ngày 01/12/2023, các thông báo liên quan đến hợp đồng bảo hiểm (như được nêu dưới đây) sẽ được gửi đến Quý khách thông qua các hình thức điện tử:

    1. Thư điện tử (email); hoặc

    2. Tin nhắn SMS kèm đường dẫn nếu Quý khách chưa đăng ký địa chỉ email cho SLVN; và

    3. Ứng dụng my Sun Life.

Việc gửi thông báo qua bưu điện chỉ được thực hiện trong trường hợp Quý khách không đăng ký email và số điện thoại di động.

 

Các thông báo được gửi thông qua hình thức điện tử:

    1. Bản tin hợp đồng thường niên (cập nhật các thay đổi giá trị của Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) trong năm vừa qua);

    2. Thông báo phí hoặc thay đổi tình trạng HĐBH như thông báo/nhắc nộp phí bảo hiểm, HĐBH mất hiệu lực, trích đóng phí tự động, giá trị tài khoản không đủ cấn trừ chi phí quản lý rủi ro và quản lý HĐBH;

    3. Thông báo nhận quyền lợi hợp đồng như quyền lợi tiền mặt định kỳ, quyền lợi học vấn, quyền lợi đáo hạn;

    4. Thư bổ sung các điều kiện bảo hiểm riêng, thư bổ sung thông tin;

    5. Thư xác nhận kết quả thực hiện giao dịch (i) Điều chỉnh thông tin Bên mua bảo hiểm/Người được bảo hiểm/Người thụ hưởng, (ii) Điều chỉnh HĐBH, (iii) Tạm ứng/thanh toán quyền lợi hợp đồng theo yêu cầu từ khách hàng;

    6. Các thông báo khác được phát hành trong quá trình quản lý HĐBH.

 

Chúng tôi khuyến khích Quý khách thường xuyên đăng nhập ứng dụng my Sun Life, kiểm tra email hoặc tin nhắn điện thoại để xem các thông báo từ SLVN.

Trường hợp cần hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ: