Tin tức - Sự kiện

07/06/2024

Tạm ngưng thu phí bảo hiểm qua Bưu điện Việt Nam (VNPOST)

Kể từ ngày 01/07/2024, Sun Life Việt Nam tạm ngưng cung cấp dịch vụ thu hộ phí bảo hiểm tại các điểm giao dịch của Bưu điện Việt Nam (VNPOST). Để lựa chọn kênh thanh toán phí bảo hiểm phù hợp, Quý khách vui lòng tham khảo tại đây, để xem hướng dẫn thanh toán phí bảo hiểm.

Trường hợp cần trao đổi thêm, Quý khách vui lòng liên hệ: