Hồ sơ yêu cầu quyền lợi Bệnh hiểm nghèo

Hướng dẫn hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo bao gồm:

1. Các giấy tờ cần thiết:

·         Đơn yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm

·         Thư ủy quyền

2. Tiếp nhận hồ sơ:

·         Theo đường bưu điện: vui lòng xem địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam gần nhất tại đây

·         Theo email: VN_Claims@sunlife.com;

Lưu ý: SLVN chỉ chấp nhận hồ sơ scan màu. Khách hàng vui lòng cung cấp hồ sơ bản gốc khi SLVN yêu cầu

4. Thời hạn nộp hồ sơ:

·         01 năm kể từ ngày Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy