Hồ sơ yêu cầu quyền lợi hỗ trợ viện phí

Hướng dẫn hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi hỗ trợ viện phí bao gồm:

1. Các giấy tờ cần thiết:

2. Chứng từ liên quan đến sự kiện bảo hiểm:

  • Giấy xuất viện và Tóm tắt bệnh án
  • Giấy chứng nhận phẫu thuật (trường hợp phẫu thuật)
  • Bảng kê chi tiết viện phí
  • Kết luận điều tra về tai nạn (trường hợp tai nạn).

3. Tiếp nhận hồ sơ:

  • Theo đường bưu điện: vui lòng xem địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Sun Life Việt Nam gần nhất tại đây;
  • Theo email: VN_Claims@sunlife.com;

Lưu ý: SLVN chỉ chấp nhận hồ sơ scan màu. Khách hàng vui lòng cung cấp hồ sơ bản gốc khi SLVN yêu cầu

4. Thời hạn nộp hồ sơ:

  • 01 năm kể từ ngày Người được bảo hiểm xuất viện.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Bằng việc chọn vào ô phía trên, Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam và các bên được ủy quyền bởi Sun Life Việt Nam được thu thập và xử lý thông tin do Tôi cung cấp để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tư vấn Tài chính có thể liên hệ để tư vấn về sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm mà Tôi đang quan tâm trong khoảng thời gian 7:00 đến 21:00 giờ hằng ngày. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy

Thông tin liên hệ

Bạn cần được hỗ trợ về

Tôi không phải là người máy