Thanh toán thông qua ngân hàng

Quý khách có thể thanh toán qua ngân hàng bằng các phương thức sau:

Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam

Chi nhánh: Vietcombank – CN TP.HCM

Số tài khoản: 037 100 298 5888

Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam

Chi nhánh: SeABank – CN TP.HCM

Số tài khoản: 101 004 456 78910

Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam

Chi nhánh: Standard Chartered – CN TP.HCM

Số tài khoản: 902 610 83304

Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam

Chi nhánh: VPBank – CN TP. HCM

Số tài khoản: 117 062 128

Nội dung thanh toán

 • Phí BH đầu tiên nộp qua Ngân hàng
  <Phí BH đầu tiên>,<Số HSYCBH>,<Tên chủ hợp đồng>,<Mã TVTC>,<Điện thoại người nộp>
 • Phí BH định kỳ nộp qua Ngân hàng
  <Phí BH định kỳ>,<Số hợp đồng>,<Tên chủ hợp đồng>,<Điện thoại người nộp>
 • Phí BH đầu tiên/định kỳ nộp qua Timo
  <Số HSYCBH>/<Số hợp đồng>,<Tên chủ hợp đồng>,<Điện thoại người nộp>

Thanh toán qua ATM & POS

Quý khách có thể thanh toán bảo hiểm Sun Life qua:

 • Hệ thống ATM của vietcombank trên toàn quốc.
 • Qua hệ thống máy POS (chỉ chấp nhận thẻ nội địa, Thẻ ghi nợ/tín dụng quốc tế của Visa/Master) tại tất cả Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của Sun Life Việt Nam.

Thanh toán trực tiếp

 • Thông qua Tư vấn Tài chính của Sun Life Việt Nam
 • Tại các Trung tâm Dịch vụ Khách hàng

Giờ làm việc: Thứ 2 - Thứ 6: 8h30 - 17h00 | Thứ 7: 8h30 - 11h30 | Ngoại trừ Chủ nhật, Lễ, Tết

Tìm Trung tâm Dịch vụ Khách hàng gần nhất

Khi nộp phí bảo hiểm cho bất kỳ đại diện nào của Sun Life Việt Nam, Quý khách vui lòng giữ lại Giấy nộp tiền / Phiếu thu hợp lệ để làm bằng chứng cho việc nộp phí.

(*) Thông tin bắt buộc

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ