Tin tức - Sự kiện

08/09/2020

Sống Sung Túc, Đúc Lộc Vàng khi tham gia bảo hiểm Sun Life tại TPBank

Sống Sung Túc, Đúc Lộc Vàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ Sun Life tại TPBank

Với mong muốn đồng hành cùng Khách hàng xây dựng cuộc sống sung túc bằng giải pháp đầu tư hiệu quả, linh hoạt và bảo vệ toàn diện, TPBank đã triển khai chương trình khuyến mại dành cho Khách Hàng TPBank tham gia Hợp đồng Bảo hiểm SUN – Sống Sung Túc của Sun Life với giải thưởng lộc vàng hấp dẫn..

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 14/09/2020 đến 13/10/2020.

Địa bàn (phạm vi) khuyến mại:  Toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Cơ cấu giải thưởng:

STT

Điều kiện hợp đồng

Phí bảo hiểm

kỳ đóng phí đầu tiên - IP

(triệu đồng)

Quà tặng

1

30 ≤ IP ≤ IP < 50

  01 thẻ quà tặng Doji

trị giá 2 triệu đồng

2

50 ≤ IP < 100

 02 thẻ quà tặng Doji

trị giá 4 triệu đồng

3

100 ≤ IP < 200

 04 thẻ quà tặng Doji

trị giá 8 triệu đồng

4

200 ≤ IP < 300

10 thẻ quà tặng Doji

trị giá 20 triệu đồng

5

300 ≤ IP < 400

15 thẻ quà tặng Doji

trị giá 30 triệu đồng

6

400 ≤ IP < 500

20 thẻ quà tặng Doji

trị giá 40 triệu đồng

7

IP ≥ 500

25 thẻ quà tặng Doji

trị giá 50 triệu đồng

*Chương trình sẽ kết thúc khi số lượng Thẻ quà tặng đã sử dụng hết hoặc đạt 100 khách hàng đầu tiên thỏa mãn điều kiện.

Thể lệ chi tiết của chương trình

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 1900 58 58 85 hoặc chi nhánh TPBank gần nhất để được giải đáp.

Cập nhật ngày 29/09/2020:

Chúc mừng 100 Khách hàng đầu tiên có mức phí bảo hiểm thỏa điều kiện chương trình khuyến mại “Sống Sung Túc – Đúc Lộc Vàng”.

Để nhận được giải thưởng từ CTKM, Hợp Đồng bảo hiểm cần duy trì hiệu lực trong hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày Khách hàng nhận được Hợp Đồng. Trong trường hợp có Hợp đồng không thỏa điều kiện này thì giải thưởng sẽ được xem xét chuyển sang cho những Hợp đồng bảo hiểm tiếp theo thỏa điều kiện chương trình.