Tin tức - Sự kiện

27/10/2021

Giãn cách nhưng không xa cách

Nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng, khách hàng trước những diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Bộ phận Khách hàng Doanh nghiệp Sun Life Việt Nam (SLV) xin thông báo chuyển đổi toàn bộ các buổi hội thảo giới thiệu sản phẩm trong Quý 4 năm 2021 từ hình thức trực tiếp sang hình thức trực tuyến (Webinar).

Với mong muốn tạo không khí hứng khởi, kết nối tại các buổi hội thảo trực tuyến, chúng tôi trân trọng giới thiệu chương trình quà tặng dành cho người lao động tại các doanh nghiệp cho phép SLV tổ chức Webinar để giới thiệu sản phẩm bảo hiểm. Thể lệ chương trình như sau:

1.  Thời gian chương trình:

Từ 25/10/2021 đến hết 31/12/2021

2.  Đối tượng tham gia:

Người lao động tại các doanh nghiệp thỏa mãn toàn bộ các tiêu chí sau đây sẽ được xem xét nhận quà:

a)    Doanh nghiệp cho phép Bộ phận Khách hàng Doanh nghiệp của SLV tổ chức hội thảo giới thiệu sản phẩm trong Q4/2021;

b)    Doanh nghiệp có đăng ký số người tham dự hội thảo dự kiến từ 500 người trở lên.

3.  Thể lệ chương trình

a)    50 người lao động đầu tiên có mặt đúng giờ tại mỗi Webinar và tham dự tới khi Webinar kết thúc sẽ được nhận 1 phần quà là 1 hợp đồng bảo hiểm “Sun – Bạn Đồng Hành”;

b)    Người lao động đồng ý nhận quà tặng sẽ cần hoàn thành Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và các thủ tục tham gia bảo hiểm đối với sản phẩm “Sun – Bạn Đồng Hành” theo quy định của SLV;

Với chiến lược Khách hàng trọn đời, SLV mong muốn giúp Khách hàng đạt được an toàn tài chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh hơn. Thông qua chương trình này, chúng tôi mong muốn góp phần phổ biến các hình thức kết nối trực tuyến vừa đảm bảo tiêu chí 5K mà vẫn đem lại tương tác gần gũi giữa SLV, doanh nghiệp và người lao động của doanh nghiệp.

Mọi câu hỏi về chi tiết của chương trình, xin vui lòng liên hệ Bộ phận Khách hàng Doanh nghiệp tại DichVu.KhachHang@sunlife.com