Tin Tức Sự Kiện

05/04/2023

Tận hưởng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn từ TPB và Sun Life

Cùng TPB và Sun Life sở hữu ngay các giải pháp tài chính tối ưu để luôn an tâm tận hưởng cuộc sống và trải nghiệm các quà tặng giá trị.

1. THÔNG TIN CHUNG

  • Phạm vi khuyến mại: toàn quốc
  • Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam qua Kênh kinh doanh liên kết với Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong và đồng thời đáp ứng các điều kiện riêng của từng chương trình khuyến mại.

2. GIÁ TRỊ QUÀ TẶNG

Chương trình khuyến mại

Thời gian khuyến mại

Quà tặng

(Đơn vị: VND)

 Sống Sáng

01/04//2023 - 30/06/2023

Thẻ quà tặng Urbox

trị giá 40% x FYP(1)

Tri ân Khách hàng

01/04//2023 - 30/06/2023

Thẻ quà tặng Urbox

trị giá 10% x Tổng phí bảo hiểm năm hai thực thu(2)

Sống Chất

07/04/2023 - 05/07/2023

Phí bảo hiểm năm đầu của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung - Sống Chất

(1) Phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên, bao gồm cả phí bảo hiểm của sản phẩm chính, phí của (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) định kèm Hợp Đồng, và 10% phí bảo hiểm đóng thêm. FYP được tính trên mỗi Hợp Đồng của Khach hàng và không được cộng dồn FYP của (các) Hợp Đồng với nhau. Giá trị quà tặng làm tròn đến 50.000 VND theo phương thức làm tròn xuống.

(2) Tổng phí bảo hiểm năm hai thực thu (không tính phí đóng thêm của Hợp Đồng) và giá trị quà tặng theo nguyên tắc làm tròn xuống 50.000 đồng.

3. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "SỐNG SÁNG"

-   Khách hàng là Bên mua bảo hiểm và thuộc đối tượng sau:

  • Nhân viên có hợp đồng lao động đang còn hiệu lực với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (“Nhân viên ngân hàng”) tại thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm và/hoặc;
  • vợ/chồng, con ruột/con nuôi hợp pháp, bố mẹ ruột, bố mẹ vợ/chồng hoặc anh/chị em ruột của Nhân viên ngân hàng.

-    Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp và hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại.

-    Hợp đồng phải còn hiệu lực tại thời điểm Sun Life VN chốt số liệu để tính quà tặng theo các đợt dưới đây:

Đợt

Ngày chốt số liệu

Ngày bắt đầu tiến hành trao quà

Đợt 1

30/04/2023

25/05/2023

Đợt 2

31/05/2023

25/06/2023

Đợt 3

30/06/2023

25/07/2023

-    Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại này sẽ không được tham gia các chương trình khuyến mại        khác của Sun Life VN diễn ra trong cùng thời gian thực hiện.

4. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI TRI ÂN KHÁCH HÀNG

-     Hợp Đồng của khách hàng có ngày hiệu lực nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/03/2022                                   đến 31/03/2022.

-     Ngày Sun Life VN nhận được phí bảo hiểm năm 2 phải nằm trong các đợt sau:

Đợt

Thời gian Sun Life VN nhận được Phí bảo hiểm năm hai

Ngày chốt số liệu/Ngày tổng kết

Ngày bắt đầu trao quà tặng

Từ ngày

Đến hết ngày

1

01/04/2023

30/04/2023

05/05/2023

Từ ngày 25/05/2023

2

01/05/2023

31/05/2023

05/06/2023

Từ ngày 25/06/2023

3

01/06/2023

30/06/2023

05/07/2023

Từ ngày 25/07/2023

-    Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại này sẽ không được tham gia các chương trình khuyến mại khác của Sun Life VN diễn ra trong cùng thời gian thực hiện.

5. CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI "SỐNG CHẤT"

-   Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm của Khách hàng được nộp và hợp đồng bảo hiểm được phát hành trong thời gian khuyến mại.

-   Quyền lợi và tổng chi phí quà tặng khuyến mại tối đa dành cho Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện tham gia chương trình:

FYP (3)

(triệu đồng)

Phí bảo hiểm năm đầu tiên của Sản phẩm bổ sung - Sống Chất (4)

Từ 40 – dưới 60

Kế hoạch bảo hiểm là Nước

Từ 60 – dưới 100

Kế hoạch bảo hiểm là Đất

Từ 100 – dưới 150

Kế hoạch bảo hiểm là Mây

Từ 150 – dưới 200

Kế hoạch bảo hiểm là Sao

Từ 200 trở lên

Kế hoạch bảo hiểm là Trăng

(3)   FYP: phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu của kỳ đóng phí đầu tiên tính tại ngày chốt số liệu, bao gồm: phí bảo hiểm của sản phẩm chính, phí của (các) sản phẩm bảo hiểm bổ sung (nếu có) đính kèm Hợp Đồng, và 10%  phí bảo hiểm đóng thêm (nếu có). FYP được tính trên mỗi Hợp Đồng của Khách hàng và không được cộng dồn FYP của (các) Hợp Đồng với nhau.

(4)  Sản phẩm bổ sung - Sống Chất có 5 Kế hoạch bảo hiểm: Nước, Đất, Mây, Sao, Trăng; và bao gồm các Quyền lợi bảo hiểm: Quyền lợi điều trị nội trú, Quyền lợi điều trị ngoại trú, Quyền lợi điều trị nha khoa và Quyền lợi điều trị thai sản. Chi tiết về quyền lợi, điều khoản loại trừ và các nội dung khác được quy định cụ thể tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm được đăng tải tại website www.sunlife.com.vn

- Sun Life  sẽ tặng Quà cho Khách hàng gán theo Hợp Đồng phát hành trong thời gian khuyến mại.

- Quà là Phí bảo hiểm năm đầu của Sản phẩm bảo hiểm bổ sung - Sống Chất của Sun Life theo quy định trong Hợp Đồng, Khách hàng có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm từ năm thứ hai của Hợp Đồng theo quy định của từng sản phẩm bảo hiểm trong Hợp Đồng, bao gồm cả Sản phẩm bảo hiểm bổ sung - Sống Chất

-   Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại này sẽ không được tham gia các chương trình khuyến mại khác của Sun Life VN diễn ra trong cùng thời gian thực hiện.

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN

Thông báo CTKM "Sống Sáng"

Thông báo CTKM Tri Ân Khách Hàng

Thông báo CTKM "Sống Chất"