Bảo An Bình

Bảo hiểm tai nạn – Bảo An Bình cho cuộc sống bình an

Bảo hiểm tai nạn – Bảo An Bình cho cuộc sống bình an

Bảo hiểm tai nạn – Bảo An Bình là giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện được hoàn phí bảo hiểm khi không có rủi ro

  • An tâm với bảo vệ tài chính trước các rủi ro tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn;
  • Tăng gấp đôi quyền lợi cho rủi ro tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn;

Hoàn lại toàn bộ phí bảo hiểm vào cuối thời hạn hợp đồng khi không có rủi ro xảy ra

Thao khảo thêm các giải pháp từ Sun Life Việt Nam

Quyền lợi từ gói bảo hiểm tai nạn – Bảo An Bình

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 200% Số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm chẳng may tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời hạn bảo hiểm, Sun Life sẽ chi trả 100% Số tiền bảo hiểm giúp người thân và gia đình vượt qua những mất mát to lớn về tinh thần.

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả toàn bộ Phí bảo hiểm đã đóng cho khách hàng

Anh Bình 27 tuổi, tham gia sản phẩm Bảo An Bình với Số tiền gửi tiết kiệm bảo hiểm là 80.000.000 đồng, anh Binh sẽ đóng 6.300.000 đồng/năm và các quyền lợi Sun Life sẽ chi trả được minh họa như sau:

Bảo An Bình – Minh họa quyền lợi
  • Quyền lợi bảo hiểm do tai nạn

Người thân của anh Bình sẽ nhận được Số tiền bảo hiểm nhân thọ trọn đời gồm 160.000.000 đồng nếu anh Bình chẳng may gặp rủi ro tai nạn và tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trong thời hạn bảo hiểm.

Quyền lợi bảo hiểm tai nạn
  • Quyền lợi bảo hiểm không do tai nạn

Trong trường hợp anh Bình gặp rủi ro tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn, Sun Life sẽ chi trả cho người thân của anh Bình 80.000.000 đồng trong thời hạn bảo hiểm.

Bảo An Bình - Quyền lợi bảo hiểm không do tai nạn

 

  • Quyền lợi đáo hạn

Vào Ngày đáo hạn của hợp đồng, nếu Hợp đồng bảo hiểm vẫn còn hiệu lực, Sun Life sẽ chi trả 66.500.000 đồng cho khách hàng.

Bảo An Bình – Quyền lợi đáo hạn

Thông tin chung

Tuổi tham gia hợp đồng

30 ngày tuổi - 55 tuổi

Thời hạn đóng phí

10 năm

Thời hạn hợp đồng

10 năm

Định kỳ đóng phí

Năm, Quý

Những tài liệu bạn nên tham khảo

Nội dung giới thiệu này không phải là Hợp đồng bảo hiểm. Vui lòng xem Quy tắc và Điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết về các điều kiện, quyền lợi của sản phẩm.

Bảo vệ tài chính toàn diện với các giải pháp sau

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bảo Vệ Sức Khỏe Toàn Diện

Giảm gánh nặng tài chính từ chi phí khám chữa bệnh

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Bệnh Hiểm Nghèo Toàn Diện

Bảo vệ tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung - Miễn Đóng Phí Bệnh Hiểm Nghèo

An tâm tài chính trước rủi ro bệnh hiểm nghèo

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Viện Phí

Dự phòng tài chính khi nằm viện

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Sống An

Dự phòng tài chính toàn diện trước các rủi ro tai nạn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Tử Kỳ

Bảo vệ tài chính trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

Bảo Hiểm Bổ Sung – Hỗ Trợ Đóng Phí

Miễn đóng phí bảo hiểm trong tương lai khi thành viên trụ cột tử vong/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Xem chi tiết

Tìm hiểu thêm về chương trình

Vui lòng liên hệ đường dây nóng 1800 1786 (miễn cước) hoặc gửi thông tin của bạn để được hỗ trợ.

(*) Thông tin bắt buộc

Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam sử dụng thông tin được cung cấp trên đây để kết nối với Tư vấn Tài chính phù hợp, đồng thời phục vụ cho việc đánh giá, tối ưu hóa các chương trình Marketing. Tìm hiểu thêm.

Tôi không phải là người máy